Harjulan koulu ja päiväkoti yhteistoiminnallinen projektinjohtourakka

Tämän ennakkoilmoituksen tarkoituksena on käynnistää markkinavuoropuhelu liittyen Järvenpäähän toteutettavaan Harjulan kouluun ja päiväkotiin. Lisäksi tarkoituksena on yhdessä potentiaalisten tarjoajien kanssa kehittää hanketta ja sen toteutusmuotoa sekä hakea palautetta hankintamenettelyn toteutukseen liittyen. Tämä ennakkoilmoitus ei ole hankintailmoitus, ei tarjouspyyntö, ei kutsu neuvottelumenettelyyn, eikä sen julkaisemisella aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on selvitykseen ja markkinakartoitukseen liittyvä tietopyyntö. Tämä ennakkotietoilmoitus ei velvoita hankintayksikköä toteuttamaan varsinaista hankintaa.