Juholanmäen pesäpallokentän rakennusten toteutus KVR-mallilla

Mestaritoiminta Oy (jäljempänä ”Tilaaja”) pyytää tarjoustanne Juholanmäen pesäpallokentän rakennusten ja siirrettävän istumakatsomon toteutuksesta.

Rakennuspaikka sijaitsee Juholassa Järvenpäässä. Toteutus on suunniteltu tapahtuvan 1.6.2019-30.8.2019; toteutus on porrastettu niin, että kesäkuun ensimmäinen viikko on varattu katsomoiden asennukselle.

Rakennukset (lipunmyynti-, huolto- ja kuuluttamorakennus) toteutetaan teknisten liitteiden mukaisessa laajuudessa tarjoajan toteutuskonseptin mukaisesti; lähtöajatuksena on käyttää tarjoajan tilaelementtikonseptin mukaista ratkaisua perustuksineen, mutta tilat voi toteuttaa myös paikalla rakennettuina, jos urakoitsija on hankkeen aikataulussa kykenevä siihen.

Istumakatsomot toteutetaan viitesuunnitelman tai vastaavan ratkaisun mukaisesti Tarjoajan asennussuunnitelmien ja -detaljien mukaisesti.

Hankinta kilpailutetaan kolmessa Osassa

Osa 1: Lipunmyynti- ja huoltorakennus

Osa 2: Kuuluttamorakennus

Osa 3: Istumakatsomot

Tarjoutua voi yhteen, kahteen tai kolmeen osaan; rinnakkaisia tarjouksia ei hyväksytä. Tarjoutuessaan osaan 1 on tarjouduttava myös osaan 2.

Jos Tilaaja ei saa tämän kilpailutuksen tuloksena tarjouksia, joilla pesäpallokentän kaikki toimenpiteet voidaan toteuttaa Tilaajan budjetissa, siirrytään neuvottelumenettelyyn kaikkien asetetut vähimmäisedellytykset täyttävien Tarjoajien kanssa, jotka ovat tehneet muotovaatimusten mukaisen tarjouksen.

Tarjoukset Hilma-järjestelmän ohjeiden mukaan 22.2.2019 klo 12.00 mennessä.