Kartanon koulun puretun koulun alueen muutos pysäköintipaikaksi ja leikkipaikaksi

Ennakkotieto Kartanon koulun puretun koulun alueen muutoksesta pysäköintipaikaksi ja leikkipaikaksi. Virallinen hankintailmoitus julkaistaan HILMA-järjestelmässä.