Kartanon koulun arena ja pysäköintialue

Hankinnan kohteena on Kartanon koulun arena ja pysäköintialue tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Hankintamenettelynä käytettiin avointa menettelyä.

Valintaperusteena oli halvin hinta. Urakka-aika: 3.6-27.7.2019

Hankinta on päättynyt.