Kartanon koulun arena ja pysäköintialue

Hankinnan kohteena on Kartanon koulun arena ja pysäköintialue tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä.

Valintaperusteena on halvin hinta. Urakka-aika: 3.6-27.7.2019

Lisätietoja löytyy HILMA-järjestelmästä.

Tarjoukset Hilma-järjestelmän ohjeiden mukaan 18.3.2019 klo 0.00 mennessä.