Kinnarin koulu

Mestaritoiminta Oy rakennuttaa Järvenpäähän Kinnarin alueelle uutta koulua. Kinnarin uusi koulu -hankkeen tavoitteena on tarjota Järvenpään keskustan alueen lapsille uuden oppimisen mukaiset, muuntojoustavat, kestävät ja turvalliset oppimistilat. Tavoitteena on rakentaa Suomen paras koulu Järvenpääläisille.

Hanke toteutetaan projektiallianssina, jossa tilaaja, käyttäjä ja valittu ryhmittymä suunnittelevat ja toteuttavat hankkeen yhdessä jakaen hankkeeseen liittyvät riskit ja mahdollisuudet. Projektiallianssin osapuolina ovat tilaaja, käyttäjä, rakentaja ja arkkitehti.

Oppilaita on enimmillään uudisrakennuksessa sekä tontilla jäävissä vanhoissa rakennuksissa hankkeen valmistuessa 648, mutta ensikäytössä tiloihin sijoittuu 576 oppilasta (osa ensikäytön ryhmistä on pieniä erityisryhmiä, joiden tilat mitoitetaan yleisopetusryhmille).

Kilpailutus on päättynyt. Tarjouskilpailun voittivat NCC Suomi Oy ja Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy.