Koivusaaren koulun pysäköintialueen ja pihan perusparannus

Rakennuskohde käsittää Koivusaaren koulun pysäköintialueen ja pihan perusparannuksen osittain. Lisäksi pihavalojen ja tarvittavien sadevesilinjojen rakentamisen. Katso urakkaraja. Rakennuskohde on Järvenpäässä, Pietolankatu 48 Kokonaisurakkaan sisältyvät kaikki purku-, puunkaato-, maa/viherrakennus- ja pihakalustetyöt sekä istutustyöt ja tarvittavat sähkö- ja putkityöt, mahdolliset louhinnat, sekä kaikkien kalusteiden, valopylväiden, kasvien jne. hankinta asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien mukaisesti, työmaapalveluista vastaavan urakoitsijan velvoitteet ja pääurakoitsijan velvoitteet mukaan lukien työmaan johtovelvollisuudet sekä päätoteuttajan velvoitteet. Urakoitsija vastaa kaikista työsuoritusten vaatimista työaikaisista suojauksista, työ- ja henkilöturvallisuuden vaatimista väliaikaisrakenteista työsuojelu- ja muiden määräysten mukaisesti. Urakoitsija vastaa kaikista urakka-alueen ulkopuolella rakennuskohteen toteutuksen aikana työmaajärjestelyihin tarvittavien alueiden esim. liittymäliikenne, olosuhteista johtuvista suojaus- ja ym. töistä ja kustannuksista.

Tarjoukset Hilma-järjestelmän ohjeiden mukaan 4.3.2019 klo 16.00 mennessä.