Sähkö-, Taloautomaatio-, LVV-, IV- ja rakennustöiden hankinta – puitesopimus

Hankinnan kohteena on Järvenpään kaupungin kiinteistöjen huoltoon, kunnossapitoon ja vuosikorjauksiin liittyvien yksilöimättömien töiden suorittaminen puitesopimusperiaatteella. Työt koostuvat osa-alueista, jotka ovat rakennus-, sähkö-, automaatio-, IV- ja LVV-työt.

Hankinta tehdään yhtenä kokonaisuutena sisältäen sähkö-, taloautomaatio-, LVV, IV- ja rakennustyöt. Yksittäiset palveluntuottajat voivat muodostaa konsortion tarjoten hankittavaa kokonaisuutta. Hankintasopimus on voimassa allekirjoittamishetkestä yhden vuoden. Sopimusta voidaan jatkaa tarjouspyyntöasiakirjoissa kuvattujen optioiden mukaisesti.

Tilaajan tavoitteena on löytää kumppani tai kumppaneita, jotka pystyvät kokonaisvaltaisesti ja ketterästi toteuttamaan edellä mainitut Työt Järvenpään kaupungin-, Järvenpään kaupungin omistamien yhtiöiden ja Tilaajan omiin kiinteistöihin, rakennuksiin sekä tiloihin yhteistyössä Tilaajan kanssa. Tilaaja vastaa Järvenpään kaupungin ja kaupungin omistamien yhtiöiden kiinteistötoimesta ja Tilaajan tehtäviin kuuluu huolto- ja ylläpitotoiminta kaupungin ja kaupungin omistamien yhtiöiden kiinteistöissä, rakennuksissa ja tiloissa.

Tilaajan tavoitteena on saavuttaa synergiaetuja hankkimalla edellä mainitut tehtävät kokonaisuutena. Tilaajan tahtotila on, että valittu palveluntuottaja tai palveluntuottajat toimivat tiiviissä yhteistyössä sekä keskenään että tilaajan kanssa mahdollistaen kiinteistöjen ylläpidon kokonaisvaltaisen hallinnan sekä kokonaistaloudellisen edullisuuden. Tahtotilana on kehittää kaikkia osapuolia hyödyntävä, joustava yhteistyömalli, jota kehitetään aktiivisesti sopimuskauden aikana.

Hankinnan perusosan kesto on 1 vuotta.

Kilpailutus on päättynyt. Tuloksista ilmoitettu osallistujille.