Siirtokelpoinen moduulirakenteinen väistötila KVR-mallilla – puitesopimus

Hankinnan kohteena on puitesopimus moduuleista koostuvien tilakokonaisuuksien toimittamisesta KVR-mallilla Järvenpään alueella. Tilat tilataan puitesopimusperiaatteella, eikä tilaaja sitoudu tiettyyn määrään tilattavien tilojen osalta.

Tilaaja etsii hankinnan avulla yhteistyökumppaneita, joiden avulla on mahdollista vastata joustavasti ja ketterästi koulujen ja päiväkotien sekä toimitilojen väistötilatarpeisiin Järvenpään alueella. Tilaajan tavoitteena on hyödyntää Palveluntuottajan asiantuntemusta sekä osaamista ja yhteistyöverkostoa monipuolisesti.

Tarjoukset Hilma-järjestelmän ohjeiden mukaan 9.10.2018 klo 16.00 mennessä.