Siivoustarvikehankinnat – tietopyyntö

Tietopyynnöllä on tarkoitus selvittää siivous- ja saniteettitarvikkeita tarjoavia toimijoita sekä heidän markkinoilla tarjoamia ratkaisuja ja tuotteita sekä kutsua potentiaalisia toimijoita vuoropuheluun. Vuoropuhelun avulla tilaaja haluaa kehittää yhteistyömallia, joka on sekä tarjoajan että tilaajan hyödyksi.

Tilaaja on syksyllä 2015 kilpailuttamassa Järvenpään kaupungin kiinteistöille seuraavat neljä siivoustarvikekokonaisuutta, jotka ovat:

– Henkilöhygieniapesuaineet, tekstiilien pesuaineet ja laitossiivouspesuaineet (alustavasti sopimusehto JYSE 2014 tuotteet ja 3+1 vuoden sopimuskausi),

– Siivousvälineet (alustavasti sopimusehto JYSE 2014 tuotteet ja 3+1 vuoden sopimuskausi),

– Saniteetti- ja talouspaperit, jätesäkit ja roskapussit (alustavasti sopimusehto JYSE 2014 tuotteet ja 3+1 vuoden sopimuskausi),

– Vaihtomatto ja kangaspyyherullapalvelut (alustavasti sopimusehto JYSE 2014 palvelut ja 3+1 vuoden sopimuskausi).

Edellä mainituista neljästä kokonaisuudesta tullaan jokaisesta erikseen järjestämään hankintalain mukainen tarjouskilpailu syksyllä 2015. Tilaaja on suunnitellut toteuttavansa hankinnat rajoitetulla menettelyllä. Tarjoajat tullaan valitsemaan laatupistein.

Kilpailutus on päättynyt. Tuloksista ilmoitettu osallistujille.