Uusi JYK Kampus – yhteistoiminnallinen projektinjohtourakka ennakkoilmoitus

Tämän ennakkoilmoituksen yhteydessä käynnistetään markkinavuoropuhelu liittyen Järvenpäähän toteutettavaan uuteen JYK Kampukseen. Lisäksi tarkoituksena on yhdessä potentiaalisten tarjoajien kanssa kehittää hanketta ja sen toteutusmuotoa sekä hakea palautetta hankintamenettelyn toteutukseen liittyen. Tämä ennakkoilmoitus ei ole hankintailmoitus, ei tarjouspyyntö, ei kutsu neuvottelumenettelyyn, eikä sen julkaisemisella aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on selvitykseen ja markkinakartoitukseen liittyvä tietopyyntö. Tämä ennakkotietoilmoitus ei velvoita hankintayksikköä toteuttamaan varsinaista hankintaa.

Katso lisätiedot HILMA-järjestelmästä

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/29261/notice/36396/overview