Vaahterakodin hissit

Mestaritoiminta Oy toteuttaa Järvenpäähän uuden palvelutalo Vaahterakodin kerrosalaltaan 4151 m2. Kohde toteutetaan passiivienergiatasoisena rakennuksena, jonka lämmitykseen ja viilennykseen käytetään geotermistä energiaa.

Kohteen rakentaminen toteutetaan projektinjohtorakennuttamis-mallilla ja kohteen päätoteuttajana toimii Mestaritoiminta Oy. Kohteen rakentaminen kilpailutetaan eri urakoina n.20 kpl sekä tilaajan erillishankintoina n.20kpl.

Kilpailutus on päättynyt. Tuloksista ilmoitettu osallistujille.