Käyttäjäkatselmoinneilla parannetaan rakentamisen laatua

Kevään aikana runsaslukuinen joukko tulevia käyttäjiä kiertää arvioimassa rakenteilla olevan Kinnarin uuden koulun tilojen toimivuutta. Kierroksien aikana kirjataan järjestelmällisesti ylös kunkin käyttäjäryhmän huomioita ja muutostarpeita. Katselmointeja on useita, jotta kaikkien käyttäjäryhmien toiveet saadaan huomioitua.

Kohteessa tehdään tällä hetkellä kone-, varuste- ja kalusteasennuksia erilaisten pintojen ja kattotöiden ohella. ”Aiemmin olen kommentoinut piirustuksia ja osallistunut huonekalujen kuten tuolien valintaan. Paikan päällä piirustukset konkretisoituvat ja muutostarpeiden hahmottaminen on helpompaa”, kotitalousopettaja Niina Hillebrant toteaa.

Työt etenevät aikataulussa pitkälti suunnitelmien mukaan. Ulkona kivetystyöt edistyvät ja istutusaltaita asennetaan. Sisätiloissa liikuntasalin katon terätuennat ovat pääosin paikoillaan jakoseinien ohella. Salin ja näyttämön työt päästään aloittamaan ensiviikolla.

9.5. käyttäjäkatselmoinnissa mukana olleen kuvaamataidon opettaja Erkki Auvisen mukaan ”käyttäjäkatselmoinnit ovat mainio asia. Työskentelytilojen arvioinnin ohella myös koulun arkkitehtuuri kiinnostaa ihan työn puolesta”.

Kinnarin uusi koulu rakennetaan uuden opetussuunnitelman mukaisesti avoimeksi oppimisympäristöksi. Nykyisen Kinnarin koulun pihapiiriin jää kaksi vanhaa rakennusta ja siirtotila.