Kinnarin koulun toteutusvaiheen sopimus allekirjoitettiin

Kinnarin koulun kehitysvaihe loppuu vuoden 2017 lopulla, jonka jälkeen siirrytään hankkeen toteutusvaiheeseen tammikuussa 2018. Toteutusvaiheen sopimus allekirjoitettiin tänään 20.12.2017 Mestaritoiminnan toimistolla allianssin edustajien toimesta.

Toteutusvaiheen sopimuksen allekirjoittivat allianssin edustajat: Järvenpäänkaupungin palvelualuejohtaja Marju Taurula, Mestaritoiminta Oy:n toimitusjohtaja Veikko Simunaniemi, NCC Suomi Oy:n yksikön johtaja Frej Weurlander sekä Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy:n arkkitehti Kai Rajakaltio.

Yhteistyössä on voimaa! Kehitysvaihe on toteutunut käyttäjälähtöisesti suunnitelmien mukaan. Ensi vuoden alussa alkavan toteutusvaiheen keskeisimmät tavoitteet on onnistua tilojen käytettävyydessä, rakennuksen toimivuudessa ja terveellisyydessä sekä hankkeen kokonaisbudjetissa pysymisessä. Hankkeessa noudatetaan Terve talo -periaatteita. Matti Sivunen Boost Brothers Oy:stä kertoo: ”Kinnarin koulu -hanke on erinomainen esimerkki siitä, mihin parhaimmillaan Suomalainen rakentamisen huippuosaaminen pystyy. Tilatarve on määritelty käyttöastetarkastelun ja uuden oppimisen pedagogiikan kehitystyön tuloksena eli tilat ovat käyttäjän tarpeen mukaiset. Lisäksi hankkeen budjetti on asetettu mahdollistaen ratkaisujen muuttamisen käyttäjän tarpeiden muuttuessa ja tärkeimmät osapuolet on integroitu mukaan alusta alkane. Hankeessa suunnittelu on ohjattu kohti budjettia ja elinkaariystävällistä lopputulosta. Rakennus on muunneltava ja tuottaa merkittävän osan energiastaan itse – yksi Suomen energiatehokkaimmista kouluista. Rakentamisen valmistelussa on valmistauduttu korkeatasoiseen laadunhallintaan ja 10 vuoden ylläpitoallianssiin. Koko prosessista on poistettu hukkaa onnistuneesti – esimerkiksi kehitysvaihe päättyy kolme kuukautta ennakoitua aikaisemmin ja aika hankevalmistelun alusta kehitysvaiheen päättymiseen on jopa 50 % pienempi kuin verrokkiallianssihankkeissa. Hankkeen valmistumista on pystytty aikaistamaan 5 kuukautta. Hankkeen alkuperäistä budjettia on pystytty pienentämään 1,3 M€ ja kehitysvaiheen budjetti alitetaan hieman. Kaiken tämän rinnalla käyttäjä ja tilaaja ovat erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön. Kaikki kehitysvaiheen tehtävät on toteutettu suunnitellusti ja allianssissa toimivilla henkilöillä on silmin nähden hauskaa töissä – vaikka ovatkin kovilla. Tästä on hienoa aloittaa toteutusvaihe.”

’Kinnarin uusi koulu’ on ensimmäinen hanke Järvenpäässä, jossa koulu ja esiopetuksen tilat suunnitellaan ja rakennetaan yhdessä allianssiperiaatteella. Suunnittelu on lähtenyt uuden opetussuunnitelman ja uuden opetuksen periaatteista, yhteisestä visiosta ja avoimista muunneltavista tiloista. Koulu, opettajat ja oppilaat ovat olleet vahvasti mukana koko suunnitteluvaiheen ajan. Myös huoltajia, naapureita ja muita käyttäjiä on kuultu kehitysvaiheessa, sillä koulun on tarkoitus toimia kinnarilaisia kokoavana keskuksena. Työt valmistuvat syksyllä 2019.