Koronakriisi vaikuttanut kiinteistöjen ylläpitoon

Järvenpään kaupungin omistamien kiinteistöjen käyttöaste on tippunut, mutta kohteiden valvonta ja huoltotyöt jatkuvat. Tilakohtaiset tarkastuskierrokset ovat lisääntyneet, vaikka vikailmoituksia tulee luonnollisesti vähemmän tilojen ollessa tyhjillään. Säästöä on saatu lähinnä kohteiden energiankäytön vähentymisen kautta. Ulkoaluetöitä on taas vastavuoroisesti tehty enemmän.
– Työn määrä on vastaavasti lisääntynyt myös korona-tiedottamiseen liittyen. On tärkeää jakaa tietoa, jotta ihmiset osaavat toimia virallisen ohjeistuksen mukaan,  kiinteistömestari Tero Passi kertoo.

Mestaritoiminta Oy ylläpitää kaikkia Mestariasuntojen kohteita ja Järvenpään kaupungin kiinteistöjä.