Närekadun päiväkodin piha-alue kunnostetaan heinäkuussa

Närekadun päiväkodin piha-aluetta muokataan ja kunnostetaan päiväkodin ollessa kiinni heinäkuussa. Kunnostustöiden tarkoituksena on varmistaa entistä turvallisempi ja toimivampi piha-alue lasten leikeille.

Närekadun päiväkoti sijaitsee Haarajoella keskellä idyllistä pientaloaluetta.