Vihtakadun koulun saattoliikennealue ja päiväkodin piha

Mestaritoiminta Oy julkaisi kansallisen hankintailmoituksen HILMA – järjestelmässä.

Kilpailutuksen voitti Viherrakennus Oy.

Päätös on annettu tiedoksi tarjouskilpailuun osallistuneille.