Arvot, visio ja toiminta-ajatus

Mestaritoiminta Oy:n missio, visio, arvot ja strategiat

Järvenpää

Missio eli toiminta-ajatus

Tuotamme sujuvaa tulevaisuutta ja haluamme, että tilat tuottavat käyttäjilleen mielenrauhaa.

Visio eli kuva tulevasta

Tarjoamme asiakkaidemme kiinteistöille parhaan tulevaisuuden ylläpito- ja kehittämispalveluillamme.

Strategiat ja toimintatavat

 1. Palvelutuotantomme
  on ympäristömyönteistä ja asiakaslähtöistä, ollen kunnossa kaiken aikaa.
 2. Viestinnässä ja asiakaspalvelussamme
  korostamme ketteryyden ja persoonan merkitystä.
 3. Talouden ja kilpailukyvyn
  suhteen toimimme ammattimaisesti pyrkien voittoon.
 4. Henkilöstö
  on keskeinen voimavaramme, sillä kaiken menestyksen takana on ihminen.

 

Arvot eli tapa tehdä asioita

 • Herkkyys
 • Yhteisöllisyys
 • Läpinäkyvyys
 • Yksilön arvostaminen
 • Rohkeus

Herkkyys

Herkkyys reagoida nopeasti asiakkaan, ympäristön tai työyhteisön tarpeisiin. Korjata asia mahdollisimman hyvin. Elämme muutokset rakentavasti. Arvioimme omaa tekemistä ja olemista jatkuvasti. Etsimme jatkuvasti sekä omaa että toisten piilossa olevia potentiaaleja.

Yhteisöllisyys

Kaikkia asioita tulee tarkastella Mestareiden hengessä. Yhteisöllisyys syntyy jaetusta arjesta ja yhdessä koetusta sekä yhdessä tehdystä. Yhteisöllisyys tukee yksilöllisyyttä yhteisön sisällä samanaikaisesti kun se myös vahvistaa yhteen kuuluvuuden tunnetta. Yhteisöllisyys näkyy yhteisinä toimintamalleina ja toiminnan yhteisinä päämäärinä. Autamme ja kannustamme toinen toisiamme. Puhumme toisistamme hyvää.

Läpinäkyvyys

Jaamme tietoa, se kuuluu kaikille ja jokainen tekee töitä sen eteen. Jaamme osaamisemme tiimillemme ja yhteisesti. Vältämme kuulopuheita ja huhuja. Uskallamme kertoa myös epäonnistumisista. Ennakoimme haasteelliset tilanteet ja valmistaudumme niihin.

Yksilön arvostaminen

Toiminnan perusta on hyvä työyhteisö ja yksilön arvostaminen. Jokaisella työntekijällä on oikeus lähiesimieheen, joka toimii oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti ja jolla on aikaa kuunteluun. Eriäväkin mielipide on tervetullut ja hyväksytään. Pidämme lupauksemme ja jokainen ottaa vastuun siitä, että oma toiminta ei haittaa eikä loukkaa toista. Kunnioitamme ja hyväksymme erilaisuutta. Erilaisuus on voimavara! Mestarit ovat enemmän kuin työntekijöitä – he ovat kokonaisia ihmisiä.

Rohkeus

Olemme jatkuvasti liikkeessä. Kaiken voi aina tehdä paremmin. Jokainen etsii uusia, parempia toimintamalleja niin omaan työhönsä kuin organisaation kehittämiseen.  Olemme valmiita jatkuvaan uuden oppimiseen. Uudistushakuisuutta tuetaan kehittämällä osaamista ja luomalla kehityspolkuja. Hallittujen riskien ottaminen on turvallista ja itsensä peliin laittaminen kuuluu arkipäivään.

Mestarien pelisäännöt – yrityksen eettinen ohjeisto

PDF

 

Lataa Mestarien pelisäännöt tästä>